Mäklarens roll

Mäklaren skapar trygghet och förtroende mellan säljare och köpare. Var på den säkra sidan i din fastighetsaffär! En lyckad fastighetsaffär är en affär, där både köpare och säljare kan känna sig säkra och nöjda. Fastighetsmäklaren ska informera parterna om deras undersöknings- resp. upplysningsplikt.

 

Kunskap

Mäklaren har den kunskap som krävs, dels genom sin utbildning, dels genom sin lokalkännedom och sitt kontaktnät.

Erfarenhet du drar nytta av

Mäklarens erfarenheter av olika objekt och ekonomiska situationer är mycket viktig och till stor nytta i fastighetsaffären.

Finansiering

Ingen har bättre kunskap om vilka möjligheter till finansiering som står till buds än mäklaren och han vet vem som har de bästa lånen.

Värdering

Mäklaren gör en värdering av objektet baserad på den genomgång som säljaren och mäklaren gör tillsammans.

Rådgivning

Mäklaren ger råd och information om fastigheten och övriga förhållanden i samband med affären.

Juridik

De flesta fastighetsaffärer kräver en viss juridisk kunskap, denna kunskap har mäklaren.

 

 

Kontoret är öppet:

Måndag - Torsdag: 09:00 - 17:00
Fredag: 09:00 - 15:00
  

Kontakta oss:

Vallda Säteri
434 92 Vallda
Telefon:  0300 - 25 000
Mobil: 0708 - 25 57 10
Fax: 0300 - 25 579
E-post: gunilla@gunillah.com