INTRESSERAD AV ATT SÄLJA DIN BOSTAD?

Säljare vill ha bra betalt - kontakta därför alltid en fastighetsmäklare

  • Fastighetsmäklarens kunskap om den lokala marknaden gör att du får ut rätt pris för din fastighet. 
  • Fastighetsmäklaren når ut till en stor kundkrets och genom erfarenhet och kontakter vet han vilket marknadsföringsmedium som passar just din fastighet.
  • Fastighetsmäklaren kan även hjälpa din blivande köpare till en fördelaktig finansiering, vilket kanske gör det möjligt för honom att köpa just din bostad.

Vid fastighetsmäklarens första besök
skall han informera dig om sin marknadsplan skall du ge honom kopior av alla handlingar som rör fastigheten, bl.a:

  • ritningar
  • tomtkartor
  • lånehandlingar
  • servitutsavtal och en sammanställning av dina driftskostnader

Objektsbeskrivning
Var noggrann med att uppgifterna är korrekta. Läs alltid igenom och godkänn beskrivningen innan försäljningsarbetet startar. Det är objektsbeskrivningen och köparens boendekalkyl som ligger till grund för om köparen skall bli intresserad av din fastighet och om han kommer att köpa den eller ej.

Förmedlingsuppdraget
skall alltid vara skriftligt och det skall klart framgå vilka villkor som gäller mellan parterna, bl.a. vad som gäller ersättning, uppdragstidens längd och innebörd.

Mäklaren sammanför säljare och köpare
Följ mäklarens råd och var mycket noggrann med att upplysa en köpare om allt du känner till om fastigheten. Undanhåll ingen information – för fel kommer fram förr eller senare och då kan det vara betydligt svårare att komma tillrätta med eventuella problem.Det är mycket vanligt att mäklaren innan överlåtelsen rekommenderar köparen att låta göra en besiktning av fackman.

Avslut
När du och köparen är överens om att ingå avtal, upprättar fastighetsmäklaren de för fastighetsaffären nödvändiga handlingarna, såsom:

  • köpekontrakt
  • köpebrev
  • likvidav-räkning m m

Genom hela förmedlingsverksamheten skall du känna att fastighetsmäklaren tryggt och säkert lotsar dig fram till en bra affär.

Om något rörande din försäljning känns oklart, skall du med förtroende kunna vända dig till mäklaren för att få en förklaring.

Lycka till med din försäljning!
Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies.